Czym jest stosunek inercji w układach napędowych mechaniki maszyn?

moduł + sv660
8 maja 2024


Fundamentalny czynnik w optymalizacji ruchu

Stosunek inercji to ważne pojęcie, szczególnie w kontekście projektowania układów napędowych. Określa on stosunek inercji wirnika napędu do inercji liniowej każdego układu obciążeniowego. Jest to istotny parametr, ze względu na znaczący wpływ na dynamikę ruchu, wydajność energetyczną i stabilność systemu. Idealna inercja to taka, w której masy obrotowe i liniowe są równomiernie rozłożone, co minimalizuje efekty niepożądane, takie jak drgania, przeciążenia, straty energii czy zaburzona dynamiki.  
W naszym przypadku jako przykład obliczymy stosunek inercji dla modułu liniowego.

 

K = stosunek inercji

JL = inercja masy oddziałującej na silnik

JM = inercja silnika


JD
= bezwładność napędu (śruba, pasek i koło pasowe lub siłownik)

JE = bezwładność masy zewnętrznej (przeniesionej)

JC = bezwładność sprzęgła

 

Jaki jest optymalny stosunek inercji układu?

 

Jako optymalny stosunek inercji K przyjmuje się wartość 2. Oznacza to, że moment bezwładności wirnika silnika jest dwa razy większy, niż moment bezwładności modułu liniowego. Jest to wartość, która pozwala na uzyskanie optymalnej dynamiki ruchu, stabilności i wydajności energetycznej w układach mechanicznych. Jednakże należy pamiętać, że optymalny dla naszego zastosowania stosunek inercji może się różnić w zależności od charakterystyki pracy i oczekiwań wobec naszej aplikacji. Niższy stosunek inercji wiąże się z dodatkowymi kosztami, przez co warto zadać sobie pytanie, jak wysoka dynamika układu jest nam potrzebna, aby określić odpowiedni stosunek inercji dla konkretnego przypadku.

 

W jaki sposób zoptymalizować stosunek inercji?

 

Optymalizacja inercji za pomocą przekładni:

 

Zastosowanie przekładni mechanicznej jest jednym z efektywnych sposobów wykorzystywanych do optymalizacji stosunku inercji. Przekładnia zwiększa moment obrotowy, co pozwala na zmniejszenie inercji silnika w stosunku do inercji liniowej. Dzięki temu można uzyskać poprawioną dynamikę ruchu przy mniejszym zużyciu energii. Jako zaletę tego rozwiązania, warto także dodać, że jest to tańsze rozwiązanie, niż w przypadku doboru większego silnika. Wadą tego zastosowania jest zwiększenie elastyczności pracy układu, co jest niepożądane przy niektórych zastosowaniach.

 

JG = inercja przekładni

i = przełożenie

 

Optymalizacja inercji za pomocą większego silnika:

 

Wybór większego silnika to kolejny sposób optymalizacji stosunku inercji. Większy silnik generuje większy moment obrotowy oraz posiada wyższą inercję, co bezpośrednio wiąże się ze zmniejszonym stosunkiem inercji. Jednakże, należy pamiętać, że większy silnik może również prowadzić do większego zużycia energii i wyższych kosztów eksploatacji.

 

Jakie są skutki za dużego, a jakie za małego stosunki inercji?

1. Za duży stosunek inercji:

  • Zbyt duży stosunek inercji może prowadzić do opóźnionej reakcji układu na zmiany w warunkach pracy, co może być szczególnie niepożądane w przypadku układów sterowania, gdzie wymagana jest wysoka dynamika pracy.
  • Kolejną wadą wysokiego stosunku inercji jest ryzyko uszkodzenia mechanicznego silnika. Podczas pracy przy zawyżonym stosunku inercji silnik jest przeciążany, co może doprowadzić do jego uszkodzenia.

 2. Za mały stosunek inercji:

  • Niski stosunek inercji to następstwo wysokiej inercji wirnika silnika. Jego wysoka wartość często wiąże się z dużym momentem obrotowym, co może mieć konsekwencje prowadzące do skrócenia żywotności napędzanego układu lub nawet  jego uszkodzenia.
  • Niski stosunek inercji, uzyskany przez zwiększanie inercji samego napędu, wiąże się z wyższymi kosztami zakupu silnika. Należy jednak rozważyć aspekt ekonomiczny tego zabiegu. O ile jest to uzasadnione do pewnego pułapu, to dalsze obniżanie stosunku inercji będzie generowało coraz wyższe koszty, co z kolei nie przeniesie się w istotny sposób na poprawę dynamiki układu.


Wnioski: 
Optymalizacja stosunku inercji jest obowiązkowa dla zapewnienia stabilności, wydajności i trwałości układów mechanicznych. Wśród osób zaangażowanych w proces budowania maszyn, świadomość wagi tego zagadnienia nie zawsze jest wystarczająca, choć ma wymierny wpływ na pracę urządzeń produkcyjnych. Jak wykazano powyżej, nie do pominięcia jest także aspekt ekonomiczny, zarówno na etapie konstruowania i budowy maszyn, jak również ich eksploatacji. Mamy nadzieję, że niniejszy artykuł przyczyni się do spopularyzowania zagadnienia dopasowania inercji i pozwoli uniknąć niepożądanych skutków jakie rodzi zbyt duży, jak i zbyt mały stosunek inercji napędu do jego obciążenia.

ELDAR © 2022