Napęd krokowy Ezi-STEP

- WYKRYWANIE ZAGUBIENIA KROKU* !

- KONTROLA WEKTORA PRĄDU W SILNIKU

- PROGRAMOWE STŁUMIENIE WIBRACJI

- PRACA MIKROKROKOWA

- DUŻA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 

- MONITORING AWARII

- OGRANICZANIE PRĄDU SPOCZYNKOWEGO

- WYJŚCIA INFORMUJĄCE O PRACY NAPĘDU

- MOŻLIWOŚĆ STEROWANIA PRZEZ RS483 (serie PlusR oraz ALL)

- POZYCJONER Z WBUDOWANĄ TABELĄ 256 POZYCJI (serie PlusR oraz ALL)


BEZCZUJNIKOWA DETEKCJA UTRATY SYNCHRONIZACJI (rozwiązanie opatentowane)./span>

Wykrywanie utraty synchronizacji napędzanego silnika odbywa się bez stosowania dodatkowego czujnika zewnętrznego. Monitorując napięcie, prąd oraz wsteczną siłę elektromotoryczną (back-EMF) procesor sygnałowy określa bieżące położenie wirnika, a tym samym jest w stanie wykryć utratę synchronizacji przez napęd (zadanie niemożliwe do zrealizowania w konwencjonalnych sterownikach silników krokowych). Opisana funkcja realizowana jest przez napęd w zakresie dużych prędkości obrotowych silnika (powyżej 300 obr/min).

Napęd krokowy Ezi-STEP - synchronizacja


 

PRACA MIKROKROKOWA I FILTRACJA (rozwiązanie opatentowane).

Wydajny procesor sygnałowy realizuje algorytm pracy silnika z krokiem od 1,8° do 0,0072° (podział 1/250). W przeciwieństwie do tradycyjnych sterowników krokowych Ezi-STEP co 25μs monitoruje przebieg sygnału PWM, co pozwala na dokładną kontrolę prądu i realizację bardzo precyzyjnej pracy mikrokrokowej.

Napęd krokowy Ezi-STEP - mikrokrok


 

PROGRAMOWE TŁUMIENIE WIBRACJI (rozwiązanie opatentowane).

Procesor sygnałowy napędu Ezi-STEP wykrywa nieliniowości obwodu silnika i dokonuje ciągłej korekcji fazy prądu w odniesieniu do pozycji biegunów wirnika, tłumiąc skutecznie wibracje silnika. Uzyskany efekt programowego wygaszenia drgań daje możliwość pracy silnika w wyższych zakresach prędkości obrotowych.

Napęd krokowy Ezi-STEP -  tłumienie


WYJŚCIOWE SYGNAŁY MONITORUJĄCE.

Obok alarmu zgłaszającego utratę synchronizacji, Ezi-STEP wykrywa i sygnalizuje inne ostrzeżenia o nieprawidłowej pracy napędu. Dodatkowo sygnał wyjściowy RUN/STOP (rzeczywista PRACA/POSTÓJ silnika) pozwala na pełniejszą wymianę informacji z nadrzędnym systemem sterowania. Rodzaj alarmu zgłaszanego na wyjściu sterownika identyfikowany jest za pomocą wskaźnika LED.

Napęd krokowy Ezi-STEP - wyjście


WYŻSZE PRĘDKOŚCI OBROTOWE.

Przeciwdziałając zmniejszającemu się momentowi (głównie z powodu wstecznej siły elektromotorycznej) Ezi-STEP automatycznie zwiększa napięcie zasilające silnik. Dodatkowo algorytm tłumienia drgań realizowany przez procesor sygnałowy minimalizuje wibracje i zapobiega utracie synchronizacji podczas pracy silnika w zakresie dużych prędkości obrotowych.

Napęd krokowy Ezi-STEP prędkość


 

Napędy Ezi-STEP występują również w wersji z wbudowanym kontrolerem ruchu (tzw. pozycjonerem) i oznaczane są jako PlusR lub ALL. Tabela pozycji (maks. 256 pozycji) oraz wszystkie parametry ruchu są zapisywane w pamięci Flash ROM strownika. Port RS485, w który wyposażono sterownik, umożliwia sterowanie pracą nawet 16 napędów jednocześnie. Firma Fastech dostarcza biblioteki DLL umożliwiające oprogramowanie napędu pod Windows 2000/XP.

PRACA W SIECI

(dotyczy wyłącznie napędów serii PlusR oraz ALL)
Poprzez szeregowe łącze RS-485 nadrzędny komputer PC może sterować pracą maksymalnie 16 napędów Ezi-SERVO-Plus-R. Wszystkie warunki pracy napędu zadawane są poprzez sieć i zapisywane w postaci parametrów w pamięci Flash ROM. Użytkownik ma do dyspozycji graficzny interfejs (GUI) pracujący w środowisku Windows, za pomocą którego może dokonywać parametryzacji i kontroli pracy napędu. Dla tworzenia własnego oprogramowania dostępna jest także biblioteka DLL. 

Napęd krokowy Ezi-STEP - Plus-net


 

TABELA POZYCJI

(dotyczy wyłącznie napędów serii PlusR oraz ALL)

Funkcja umożliwia sterowanie ruchem przez wejścia i wyjścia cyfrowe urządzenia nadrzędnego. Sterowanie silnikiem możliwe jest dzięki bezpośredniemu zadaniu numeru wiersza w tabeli pozycji, podaniu sygnału START/STOP, sygnału aktywującego poszukiwanie bazy oraz innych sygnałów cyfrowych. W odpowiedzi sterownik nadrzędny PLC ma do dyspozycji sygnały monitorujące pracę napędu: informacja o pozycji, poszukiwanie bazy, „w ruchu”, zatrzymanie, gotowość oraz inne. Tabela pozycji mieści 256 wierszy danych - informacji o ruchu.

Napęd krokowy Ezi-STEP - tabela pozycji