Aktualizacja Firmware w panelach operatorskich Inovance serii IT7000

Inovnace it7000
26 stycznia 2024
Aktualizacja Firmware w panelach operatorskich Inovance serii IT7000


Aktualizacja Firmware w panelach operatorskich Inovance serii IT7000

 

 

Aktualizacja firmware w panelach operatorskich stanowi kluczowy element utrzymania sprzętu w optymalnym stanie i zapewnienia najnowszych funkcji oraz poprawek bezpieczeństwa. W niniejszym artykule omówimy proces aktualizacji firmware w panelach operatorskich serii IT7000. Operacja ta może być wymagana przy korzystaniu z najnowszych wersji oprogramowania narzędziowego InoTouchPad.

 

Dlaczego aktualizacja firmware jest istotna?

Nowe funkcje: 
Aktualizacja oprogramowania często uaktywnia nowe funkcje, co pozwala na wykorzystanie najnowszych technologii i pełni możliwości urządzenia.

Poprawki błędów: 
Nowsze wersje oprogramowania usuwają błędy, pozwalając na lepsze działanie funkcji, jak i samego panelu.

Optymalna wydajność: 
Aktualizacje mogą poprawić wydajność panelu operatorskiego, eliminując słabe punkty oprogramowania i optymalizując działanie.

 

Kiedy aktualizacja firmware panelu HMI jest wymagana?
Aktualizacja firmware panelu operatorskiego jest wymagana zawsze, gdy posiadamy najnowszą wersję oprogramowania InoTouchPad. Charakterystyczną cechą braku odpowiedniej wersji firmware jest komunikat, który pojawia się w momencie próby pobrania przygotowanego programu do HMI. Jeśli wersje firmware nie są zgodne, wówczas otrzymamy następujące ostrzeżenie:

 

Information windowInformation window

 

 

Kroki przed aktualizacją:

- Kopia bezpieczeństwa: Przed aktualizacją zawsze zaleca się wykonanie kopii zapasowej danych, aby uniknąć utraty programu, danych, czy innych istotnych informacji.
- Zapoznanie się z dokumentacją: Przeczytaj dostępną dokumentację producenta, aby zrozumieć specyfikę aktualizacji i potencjalne zmiany.


Korzystanie z nowszej wersji oprogramowania narzędziowego InoTouchPad:

Pobieranie oprogramowania:
Najnowsza wersja programu InoTouchPad zawsze dostępna jest na naszej stronie internetowej www.eldar.biz, w zakładce „Do pobrania” na stronie produktu z wybranym HMI Inovance serii IT7000.


Połączenie z panelem:
Skorzystaj z odpowiednich przewodów (USB/Ethernet), aby nawiązać połączenie między komputerem a panelem operatorskim.

Aktualizacja firmware panelu operatorskiego:
Otwórz program InoTouchPad i utwórz nowy projekt lub otwórz już istniejący. Gdy projekt zostanie utworzony lub wczytany przez program, kliknij w górnym pasku narzędziowym w ikonkę „Update firmware”:

tools menutools menu

 

W nowym oknie wybierz odpowiedni rodzaj połączenia z panelem HMI, a następnie kliknij „Update”.


Następuje proces aktualizacji firmware panelu HMI.


Monitoring procesu aktualizacji:

usb connectionusb connection


Stabilne połączenie i zasilanie: Aby uniknąć przerw w trakcie aktualizacji, upewnij się, czy połączenie między komputerem a panelem operatorskim jest stabilne oraz zasilanie panelu operatorskiego i PC jest prawidłowe. Monitorowanie postępu: Bacznie obserwuj postęp aktualizacji i zwracaj uwagę na wszelkie komunikaty lub ostrzeżenia pojawiające się podczas procesu.

Po zakończeniu aktualizacji, poczekaj aż panel operatorski zrestartuje swój system. Gdy na ekranie HMI pojawi się główne okno aplikacji, oznacza to, że aktualizacja firmware przebiegła pomyślnie.

Od teraz do HMI można wczytywać nowe projekty, a także korzystać z nowych funkcjonalności. 

 

 

Podsumowanie


Aktualizacja firmware w panelach operatorskich przy użyciu nowszych wersji oprogramowania narzędziowego jest kluczowym elementem utrzymania sprzętu w optymalnym stanie. Korzystając z tego przewodnika, użytkownicy mogą skutecznie i bezpiecznie wprowadzać najnowsze ulepszenia do swoich paneli operatorskich, co przekłada się na lepszą wydajność i funkcjonalność systemu.

 

ELDAR © 2022