Znoszą letnie upały i mroźne zimy - wyniki testu sterowników PLC INOVANCE serii EASY

wyniki testu sterowników PLC INOVANCE serii EASY
12 lipca 2023

Miejscem instalacji sterowników PLC jest najczęściej hala przemysłowa, pomieszczenie sterowni, maszynownia, a nierzadko także lokal usługowy, czy budynek mieszkalny. 

Wszystkie te pomieszczenia cechuje względna stabilność temperatury powietrza.

Zdarzają się jednak aplikacje, które nie dają wyboru co do miejsca instalacji urządzeń automatyki. Są to np. polowe instalacje wojskowe, gdzie sprzęt narażony jest na działanie ekstremalnych temperatur, jakie w danej chwili panują na odkrytej przestrzeni -  zarówno dodatnich jak i ujemnych. 


Zachęcony szerokim zakresem temperatur pracy (od -20°C do 55°C), podawanym przez firmę INOVANCE na kartach swoich produktów, jeden z naszych doświadczonych klientów postanowił poddać testom zestaw sterownika PLC EASY wraz z modułami wejść-wyjść serii GL20.


W tym celu model sterownika Easy320-0808TN z dołączonymi czterema modułami GL20 umieścił w komorze klimatycznej i poddał badaniom według z góry ustalonych procedur, które tak zostały sprecyzowane w protokole badań:


Każdorazowo podczas zmiany temperatury testowano następujące funkcje:

 • odczyt przez komunikację Modbus TCP – w tym sygnału „HeartBit”,
 • współpraca z zewnętrznym panelem HMI,
 • tryb „debug” w czasie rzeczywistym w połączeniu z komputerem przez USB-C, używając oprogramowania producenta,
 • zasilanie wejść cyfrowych,
 • sterowanie wyjściami cyfrowymi,
 • weryfikacja działania wejść analogowych przez zadajnik 0-10V,
 • zapisywanie do pamięci nieulotnej z panelu HMI do sterownika (weryfikacja pamięci),
 • weryfikacja czasu pracy (pętli programu), oraz zmian obciążenia procesora – oczekiwany brak wpływu temperatury.

 

Sterownik EASY PLC i moduły wejść-wyjść w komorze klimatycznej.Sterownik EASY PLC i moduły wejść-wyjść w komorze klimatycznej.
Sterownik EASY i moduły GL20 w temperaturze 87°C

 


Łącznie zostało przeprowadzonych 9 takich testów w różnych temperaturach.
Każdy z progów temperaturowych był utrzymywany przez 30 minut. 
Klienta interesowała praca zestawu w zakresie dopuszczonym przez producenta od -20°C do 55°C, “a dodatkowo sprawdzono szerszy zakres temperatur, poza deklarowanym….“ (cytat):

 1. Test temperatur ujemnych – 20 °C przez 30 minut
 2. Test temperatur ujemnych – 30 °C przez 30 minut
 3. Test temperatur ujemnych – 40 °C przez 30 minut
 4. Test temperatur ujemnych – 40 °C przez 30 minut – wyłączenie zasilania
 5. Test temperatur dodatnich + 60 °C przez 30 minut
 6. Test temperatur dodatnich + 70 °C przez 30 minut
 7. Test temperatur dodatnich + 85 °C przez 30 minut
 8. Test temperatur dodatnich + 85 °C przez 30 minut - wyłączenie zasilania
 9. Test temperatur dodatnich + 60 °C przez 30 minut - po przegrzaniu – sprawdzenie działania po testach

Każda z prób została podsumowana wpisem do protokołu: 
urządzenie pracuje z deklaracją producenta i zgodnie przygotowanym programem prób. Wszystkie testy przeszły pozytywnie.

 

 

Widoczna kondensacja powstała po nagłej zmianie temperatury z -40 °C na + 60°C Widoczna kondensacja powstała po nagłej zmianie temperatury z -40 °C na + 60°C 
Widoczna kondensacja powstała po nagłej zmianie temperatury z -40 °C na + 60°C 

 

W efekcie badań potwierdzono wysoką jakość testowanych urządzeń, ich odporność na zmiany temperatury, nie tylko w zakresie deklarowanym przez producenta, ale także w niekontrolowanym środowisku, z jakim mamy do czynienia pod gołym niebem.

Najistotniejszym wnioskiem jaki został sformułowany po zakończeniu badań jest ten, iż sterownik EASY firmy Inovance w swojej podstawowej wersji może być z powodzeniem stosowany tam, gdzie inni producenci zalecają używanie urządzeń w wykonaniu specjalnym. Obok swej wysokiej ceny, urządzenia specjalne cechuje długi terminami realizacji dostaw, o czym mógł się przekonać nasz klient, poszukując rozwiązań dla swojego projektu. 

Dostępność sprzętu, obok potwierdzonej jego wysokiej jakości, stoi za stale rosnącą popularnością urządzeń automatyki firmy INOVANCE. Wynika ona także z faktu, iż producent dostarcza także całościowe systemy automatyki. Obok sterowników PLC oferta INOVANCE zawiera między innymi : sterowniki ruchu, panele operatorskie (HMI), rozproszone wejścia-wyjścia, przemienniki częstotliwości, serwonapędy i silniki.

 

źródło:
Raport z badań klimatycznych sterownika PLC Innovance”  sporządzony przez firmę ELPESOFT Łukasz Przystalski, Gdynia, dnia 05.07.2023. => do pobrania
Zobacz również raport przygotowany przez producenta sterownika PLC EASY - Inovance => link

Related posts
Komentarze
Napisz komentarz
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
ELDAR © 2022